Kvartalsredogörelse januari – mars 2019

2019-04-24 08:15 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-064

DET FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

KOMMENTAR TILL RESULTATET

Försäljningen var något lägre men resultatet var ca 500 KSEK bättre än vid samma period 2018.

Då det är långa ledtider från order till leverans återspeglar försäljningssiffrorna i Parans verksamhet primärt endast genomförda leveranser och inte inkomna ordrar under samma period.

Bolagets externa kostnader har under perioden reducerats med ca 50%, från 2 348 KSEK till 1 153 KSEK från samma period 2018.

Väsentliga händelser under perioden

Revisorernas Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 22 augusti 2019 då publicering sker av halvårsrapport.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlights hemsida www.spotlightstockmarket.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

24 april 2019

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 24 april 2019.  

Dokument & länkar