Vår moderna livsstil inomhus kräver dagsljus

2019-04-25 11:39 CET Pressrelease

Dela:


Dagsljus är viktigt för hälsan konstateras i den kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket presenterade igår. TV4 lyfte nyheten i sin nyhetssändning.

Foto: Parans

NYHET

Arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende bland annat dagsljuskravet och utblick i arbetsmiljöer är under uppdatering (Föreskriften om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2). Som ett led i detta arbete har Arbetsmiljöverket låtit göra en kunskapssammanställning (2019:2). Rapporten har gjorts av Arne Lowden, docent och sömn- och ljusforskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Dagsljus påverkar bland annat människans dygnsrytm, sömn, pigghet och humör. Dessa rön är ingen nyhet i sig, men betydelsen av detta är nu i fokus och blir än mer relevant ur perspektivet att människor tillbringar en stor del av dagen inomhus samtidigt som det sker en konstant förtätning av staden, med yteffektiva byggnader såsom kontorslandskap, där tillgången på dagsljus kan bli en brist. Utan att ha fokus och sätta krav på denna viktiga fråga kan dagsljusnivåerna bli otillfredsställande för många människor, vilket påverkar deras hälsa. Även TV4 lyfte rapporten i sin nyhetssändning.

Förslaget i externremissen för Arbetsmiljöverkets föreskrift kring dagsljus i arbetsmiljöer ger utrymme för att samma hälsoeffekter som uppnås med dagsljus via fönster kan också uppnås via andra tekniska åtgärder såsom naturligt ljus via fiberoptik.

- Att fiberoptiska system, det vill säga vårt Paranssystem, kan komma att "godkännas" som en dagsljuslösning är oerhört stort, säger Karolina Zrimsek, Marketing Manager på Parans. Betydelsen av god tillgång på dagsljus i våra inomhusmiljöer är viktigt.

Det går att ta del av kunskapssammanställningen i sin helhet på Arbetsmiljöverkets hemsida likaså remissförslaget avseende de nya föreskrifterna. Det går också att se en intervju med Arne Lowden. Nämnt nyhetsinslag på TV4 går att se här.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Dokument & länkar