Parans i samtal med kinesiskt bolag om strategiskt allians

2019-05-06 10:47 CET Pressrelease

Dela:


Parans informerar om att bolaget för samtal med ett kinesiskt bolag gällande strategiskt samarbete inom försäljning och produktion.

Det kinesiska bolaget producerar och säljer energieffektiva LED lampor för gatubelysning, där de hittills har bytt ut all lampor i 18 städer, och har nu utvecklat en multifunktionsstolpe som stödjer utrullningen av 5G-infrastrukturen i Kina. Det kinesiska bolaget har ett intresse av att bli Parans partner för lågkostnadsproduktion samt försäljning av Parans fiberoptiska solljuslösningar i Kina.

Målsättningarna med det strategiska samarbetet är att:

  1. Formera en strategisk allians i syfte att utveckla respektive bolags affärer i både Kina och på ett globalt plan
  2. Bygga en plattform i Sverige för att kunna sälja båda parters produkter globalt
  3. Möjliggöra kraftigt reducerad produktionskostnad av Paranssystem genom produktion i Kina samt att agera Parans partner för försäljning av Parans produkter i Kina
  4. Stärka Parans kassaflöde från försäljning som genereras av parternas produkter i Kina och övriga världen

Parans har som målsättningar att genom detta strategiska samarbete stärka Parans totala marknadserbjudande, att snabbare skapa ett positivt kassaflöde och att därmed skapa en bättre finansiell uthållighet.

Parans styrelse har efter en längre tid av samtal, som också inkluderat besök hos det kinesiska bolaget i Kina där inspektion av deras produktionskapacitet genomförts, tagit beslut att gå vidare i detaljerade förhandlingar. Bolaget kan i dagsläget inte ge mer detaljer avseende de samtal och förhandlingar som pågår, men har gjort bedömningen att informationen är av sådan väsentlig karaktär att marknaden bör informeras om att samtal pågår. Förhandlingarna är i ett tidigt skede och mycket återstår innan en färdig affär kan offentliggöras. Det finns alltid en risk att förhandlingarna avstannar och att ett samarbete därmed inte inleds.

Styrelsen

Parans Solar Lighting AB

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019. 

Dokument & länkar