Unik applikation för ny tunnelbanestation i Mumbai, Indien

2019-05-09 14:49 CET Pressrelease

Dela:


Parans har inlett förhandlingar med en indisk entreprenör för flera större infrastrukturprojekt i Indien, varav det ena är en tunnelbanestation där slutkunden är ett statligt bolag. Det slutliga ordervärdet bedöms hamna på minst 4 MSEK för den första tunnelbanestationen.

Bilder: pixabay.com

Parans och ett indiskt välrenommerat bolag, som projektleder, konsulterar och levererar innovativa hållbara produkter till slutkunder inom både privata och den offentliga sektorn i Indien, har idag skrivit under ett Letter of Intent efter en tid av förhandlingar kring flera stora projekt i Indien. Eftersom förhandlingar pågår mellan parterna kan detaljer avseende kund, slutkund, projekten eller total orderstorlek i nuläget inte offentliggöras. Parans kan dock informera att det ena projektet avser tunnelbanestationer där parterna nu konkretiserar projektet kring en första tunnelbanestation, men där Parans som lösning kan sätta standard för att förse flera av de andra stationerna, uppskattningsvis ett 15-tal med ljus på områden som rör biljettförsäljning och ytor där människor rör sig. Eftersom det enskilda tunnelbanestationsprojektet är av betydande storlek så ser Parans det som väsentligt att marknaden skall ha tillgång till den information som i nuläget kan publiceras. Parans kommer att offentliggöra mer information så snart det går. Det andra infrastrukturprojektet där förhandlingar nu pågår är Mumbais Internationella flygplats. Omfattningen på detta projekt är ännu inte fastställt men det är ett flertal kontor och andra ytor som just nu projekteras.

- Vi har efter tunnelprojektet i Holland sett en ökad efterfrågan för större infrastrukturprojekt inom både vägtunnlar i andra regioner, viadukter samt tunnelbanestationer där utmaningarna är stora för att belysa områden under jord, säger Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans. Vi arbetar tillsammans med en erfaren och seriös aktör i Indien som har stor kunskap av försäljning av innovativa lösningar inom naturligt ljus via soltunnlar mot myndigheter, men där dessa lösningar inte emotser kunders krav på ljusintensitet och över längre sträckor ses Parans som enda lösningen. De ser stora fördelar med Paranssystemet i dessa typer av miljöer, där naturligt ljus är svårt att leda in utan fiberoptiska system.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019. Dokument & länkar