Utfall nyttjandeperiod 1 av teckningsoptioner av serie TO3.

2019-08-09 11:39 CET Pressrelease

Dela:


Första nyttjandeperioden av fem är nu avslutad för de teckningsoptioner av serie TO3 som Parans Solar Lighting AB:s (”Parans”) delade ut till sina aktieägare hösten 2018 för att minska utspädningen i det finansieringsavtal som Parans offentliggjorde den 25 maj 2018.

Nyttjandeperioden pågick från 20 juni till 4 juli 2019 och de tecknade aktierna är nu registrerade hos Bolagsverket. Antal aktier som tecknades var 41 716 till teckningskurs 1,30 SEK och aktiekapitalet ökade med 834,32 SEK. Efter registreringen upppgår antal aktier till 52 021 475 och aktiekapitalet till 1 040 429,50 SEK.

Antal utnyttjade teckningsoptioner var 41 716 vilket är en nyttjandegrad på 4,17%. Antal kvarvarande teckningsoptioner är 958 284 och nästa nyttjandeperiod för serie TO3 infaller 20 juni – 4 juli 2020.

För mer information om Parans kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 

Dokument & länkar