Delårsrapport januari – juni 2019

2019-08-22 08:57 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

BOLAGETS RESULTAT

UTSIKTER
GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 21 november 2019 då publicering sker av Kvartalsredogörelse juli – september 2019.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlight.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

22 augusti 2019

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019. 

Dokument & länkar