Parans VD på invigning av fabrik hos strategisk Kinapartner

2019-11-06 14:33 CET Pressrelease

Dela:


Det kinesiska bolag som Parans enligt pressmeddelanden från den 6 respektive 10 maj 2019 kan komma att ingå en strategisk allians med bjöd nyligen in Parans VD Anders Koritz på invigningen av deras nya fabrik i Kina. Med på invigningen var flera speciellt inbjudna företagsledare och politiker.

Förhandlingarna med det kinesiska bolag som, enligt pressmeddelanden från den 6 respektive 10 maj 2019, Parans kan komma att ingå en strategisk allians med fortgår enligt plan. Namn på det bolag det avser och fler detaljer kommer Parans att kunna offentliggöra så snart förhandlingarna kommit tillräckligt långt. Till följd av att förhandlingarna kommit så pass långt i positiv riktning blev Parans VD inbjuden till invigningsceremonin i veckan av deras nya fabrik. I samband med detta fick Anders Koritz möjlighet att hålla ett av talen på invigningen där han kunde berätta om Parans unika lösningar och det planerade samarbetet bolagen emellan för företagsledare och lokala politiker.

Såsom tidigare har offentliggjorts i ovan nämnda pressmeddelanden kommer, vid ett framgångsrikt genomförande av den strategiska alliansen, det kinesiska bolaget bli en betydande ägare i Parans. Parans kommer i sin tur äga tillgångar som har potential att signifikant öka bolagets intäktsskapande förmåga genom att komplettera Parans befintliga produkterbjudande med ett nytt segment inom LED strålkastare och smarta 5G lyktstolpar och öka närvaron på nya marknader såsom Kina.

- Det är ett mycket positivt tecken att det kinesiska bolaget har bjudit in oss att närvara på detta sätt, säger Anders Koritz, VD på Parans. Det visar deras seriositet. Samarbetet skulle dels kunna ge Parans ytterligare ett produktben att stå på, dels öka Parans marknad för våra nuvarande produkter och den skulle kunna öka bolagets intäkter signifikant. Vi ser fram emot att kunna offentliggöra fler detaljer i affären, vilket vi som tidigare kommunicerats hoppas kunna ske innan årsskiftet.  För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.                       

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Dokument & länkar