Utfall nyttjandeperiod 1 för teckningsoptioner av serie TO5.

2019-11-07 08:59 CET Pressrelease

Dela:


Första nyttjandeperioden av fem är nu avslutad för de teckningsoptioner av serie TO5 som Parans Solar Lighting AB:s (”Parans”) delade ut till sina aktieägare hösten 2018 för att minska utspädningen i det tilläggsavtal med Sweda AB som Parans offentliggjorde den 10 oktober 2018.

Nyttjandeperioden pågick från 22 oktober till 5 november 2019 och antal aktier som tecknades var 11 439 till teckningskurs 1,30 SEK och vilket tillförde bolaget 14 871 SEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 228,78 SEK och efter teckningen uppgår antal aktier till 52 041 936 och aktiekapitalet till 1 040 838,72 SEK.

Antal utnyttjade teckningsoptioner var 10 604 vilket är en nyttjandegrad på 1,24 %. Antal kvarvarande teckningsoptioner är ­­842 103 och nästa nyttjandeperiod för serie TO5 infaller 22 oktober – 5 november 2020.

För mer information om Parans kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 

Dokument & länkar