Parans har tagit ännu ett steg mot strategisk allians med kinesisk partner

2019-11-14 11:01 CET Pressrelease

Dela:


Parans har idag tillsammans med sin potentiella partner i Kina signerat ett Letter of Intent (LOI) som omfattar den totala transaktionen. Se tidigare PM från 6 november 2019. Dokumentet beskriver affären på ett detaljerat sätt och syftar till att skapa ett förstadie till investeringsavtal där parterna har samförstånd kring affärens totala struktur. Parans kan därmed ge ytterligare information kring strukturen men av förhandlingstekniska skäl kan den potentiella partnern än så länge inte namnges.

Det kinesiska bolaget avser göra en större investering i Parans och därmed tillföra dels kapital men också överföra IP-rättigheter (patent) för deras produkter. Det handlar primärt om tillverkning av smarta lyktstolpar med integrerad teknik för 5G utbyggnad, trafikövervakning, kommunikation samt laddningsfunktionalitet för elfordon. 5G-tekniken kommer vara en del i infrastrukturen för självkörande fordon i städer.

Parans avser etablera ett helägt dotterbolag i Kina, vilket i sin tur kommer ta över en helt ny fabrik för tillverkning av både LED-strålkastare och 5G Smart Towers (beskrivna ovan). Fabriken kommer också att i framtiden kunna både tillverka Parans solljusprodukter och utveckla hybridarmaturer och därmed möjliggöra ytterligare kostnadsreduktioner.

Den kinesiska partnern kommer bli en betydande delägare i Parans Solar Lighting AB i Sverige, dock under budpliktsgränsen, och kommer i och med affären att transferera samtliga existerande och framtida orders på ovan beskrivna produkter till dotterbolaget.

Vidare avser Parans längre fram etablera ett eget affärsområde i Sverige med fokus på att marknadsföra och sälja högkvalitativa lågkonsumerande LED-strålkastare för konvertering av gamla energikonsumerande halogenlampor till gatubelysning samt 5G Smart Towers till övriga världen.

- Vi ser affären som strategisk för vårt bolag då den dels skapar ett ytterligare produktben att stå på men att den också skapar betydande möjligheter att marknadsföra våra nuvarande produkter på den kinesiska marknaden, säger Anders Koritz, VD på Parans. Vidare så skapas starka synergier i ökade resurser både på den kommersiella så väl som på den operationella sidan. Vi skapar helt enkelt en betydligt större och starkare förmåga för Parans som bolag. Parans Sverige kommer dock även fortsättningsvis att primärt fokusera på vårt befintliga erbjudande inom solljusprodukter. Vi hoppas fortsatt att investeringsavtalet skall vara klart innan årsskiftet.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019. 

Dokument & länkar