Partnernätverk i Asien och Oceanien växer – tre nya distributörer

2019-11-20 15:59 CET Pressrelease

Dela:


Parans har ingått avtal med tre nya partners för Thailand, Indien respektive Australien. Det senaste halvårets ökade efterfrågan på Parans lösningar i dessa regioner har lett fram till behovet av nya distributörer i regionen.   

Bild: Unsplash, i Paranskollage

Under det senaste halvåret har Parans sett en ökad efterfrågan från Asien och Australien på Parans lösningar. Detta har också inneburit fler partnerförfrågningar från seriösa resursstarka företag från dessa regioner. Efter möten och förhandlingar med flertal potentiella distributörer har Parans valt att formalisera samarbetet med tre av dem under de senaste veckorna, men fler avtal är att vänta inom de kommande månaderna. Distributörsavtal har ingåtts med IQ Technologies Asia Co Ltd (”IQ Tech”), i Thailand, Signet Enertech (”Signet”) i Indien samt Natural Lighting Products Pty Ltd (”Natural Lighting”) i Australien.

IQ Tech är ett väletablerat bolag i Thailand som arbetar med försäljning och implementation av främst avancerade mjukvarulösningar mot samma målgrupper som Parans, såsom exempelvis fastighetsägare och stora arbetsgivare. Bolaget har huvudkontor i Bangkok.

Signet är ett indiskt välrenommerat bolag som projektleder, konsulterar och levererar innovativa hållbara produkter till slutkunder inom både den privata såväl som den offentliga sektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Mumbai. Den order som kommunicerades i pressmeddelande den 12 september 2019 på cirka två miljoner kronor erhöll Parans via Signet. Signet är också det bolag som initierat projekteringen gentemot både flygplatsen och tunnelbanestationen, som Parans i tidigare PM informerat om.

Natural Lighting arbetar med olika lösningar för naturligt ljus inomhus inom främst utbildnings- samt hälso- och sjukvårdssektorerna. Bolaget har över 30 års samlad erfarenhet inom området, har ett väletablerat nätverk med arkitekter och fastighetsägare samt kontor i Sydney, Melbourne och Brisbane.

- Dessa tre företag som vi nu har ingått avtal med är mycket starka och seriösa aktörer säger Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans. Vi är glada att ha dem ombord och känner förtroende för att vi kan växa genom dem i enlighet med vår strategi. Mycket arbete återstår naturligtvis med att få dem helt bevandrade i våra lösningar, men vi kommer initialt att arbeta tillsammans i pågående projekt för att öka tempot för ”onboarding” processen. Vi har har både i egna möten med potentiella kunder och via våra nya distributörer fått bekräftelse på hur viktigt de anser det vara att öka tillgången till naturligt ljus inomhus och att vår lösning ger nya möjligheter för de respektive marknaderna.För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Dokument & länkar