Delårsrapport januari – september 2019Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

2019-11-21 09:01 CET Pressrelease

Dela:


DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA I SAMMANDRAG · Periodens intäkter uppgick till 3 587 KSEK (5 714) · Periodens resultat uppgick till -13 880 KSEK (-13 432) · Resultat per aktie: -0,27 SEK (-0,60) TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG · Periodens intäkter uppgick till 874 KSEK (973) · Periodens resultat uppgick till -3 607 KSEK (-4 136) · Resultat per aktie: -0,07 SEK (-0,18) · Antal aktier: 52 030 497 (23 180 372) · Likvida medel: 7 165 KSEK (1 012)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

BOLAGETS RESULTAT

UTSIKTER

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 21 februari 2020 då publicering sker av Bokslutskommuniké 2019.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

21 november 2019

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 21 november 2019. 

Dokument & länkar