Parans säkrar finansiering med brygglån om 3 miljoner kronor

2019-12-12 14:08 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB (publ) (”Parans” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med tre privata aktörer avseende brygglån som uppgår till totalt 3 MSEK och som utbetalas till Parans den 15 december 2019.  

Parans arbetar i dagsläget med flera olika alternativ för att säkerställa Bolagets finansiering på lång sikt. Huvudalternativet är den långsiktigt säkerställda finansiering som ett investeringsavtal med den kinesiska partner som Parans har ingått ett ”Letter of Intent” med, och som offentliggjordes i pressmeddelande av den 14 november 2019, skulle leda till. Vidare har Parans ett antal serier av teckningsoptioner som har lösenperiod under 2020.

De avtal som Parans har ingått avseende brygglånefinansiering om totalt 3 MSEK säkerställer det kortfristiga rörelsekapitalbehovet. Brygglånet löper med en månadsränta om 1,5 procent som ska erläggas kvartalsvis. Brygglånegivarna har gett Parans en kostnadsfri option på ytterligare 3 MSEK att nyttjas till och med den 31 mars 2020 om så skulle behövas. Brygglånen ska återbetalas senast den 30 juni 2020.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Dokument & länkar