Aktieägarbrev 2020-01-20

2020-01-20 11:00 CET Pressrelease

Dela:


Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB (publ).  Här kommer en kort uppdatering avseende kinaaffären.    

I senaste aktieägarbrevet (daterat 2019-12-20) berättade vi att investeringsavtalet i stort är färdigförhandlat och att vi bör vara i mål inom några veckor. Efter en kort period under jul- och nyårshelgerna då processen saktade in något så är det nu full fart på aktiviteterna runt affären.

Vi är nu överens med kineserna om alla detaljer i avtalet. För att komma vidare så krävs vissa formalia och tillstånd från de kinesiska myndigheterna för att vår partner skall kunna göra sin investering i ett svenskt bolag och föra ut pengar från Kina. Vår partner är i full gång med att driva dessa processer så snabbt som möjligt.

Dialogen och de formella processerna löper på i positiv anda och vi hoppas kunna vara klara så snart som möjligt. Det är dock ett antal aktiviteter där vi är beroende av kinesiska myndigheters ledtider, vilket gör att det är svårt att ge en exakt tidpunkt då allt är klart. Kina kommer strax påbörja firandet av det kinesiska nyåret vilket kan göra att myndigheterna kan ta lite tid på sig.

Soliga hälsningar,

Anders Koritz, VD

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Dokument & länkar