California Lighting Technology Center klara att inleda tester

2020-01-30 14:39 CET Pressrelease

Dela:


Det välrenommerade ljus- och dagsljusforskningscentret California Lighting Technology Center i Kalifornien, har installerat Paransljus i sina lokaler för tester och utvärdering enligt nationell standard i USA. 

NYHET

California Lighting Technology Center (”CLTC”), en del av universitetet University of California Davis i USA, är ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationscenter. CLTC har som syfte att bland annat bidra till att energieffektiv belysning och innovativa dagsljusteknologier kommer ut på marknaden. CLTC kommer nu påbörja tester av Paranssystemet i sin forskningsmiljö.

I samband med att installationen var klar, gjord i samarbete med Huvco Daylighting Solutions, så kom en delegation från California Energy Commission (”CEC”), ett energibolag från Sonoma County samt Frontier Energy på besök för att beskåda systemet. Parans har under en längre tid haft dialog med CEC om att göra tester inom Sonoma County, men i samråd har det beslutats att testerna ska göras på CLTC istället där CEC kommer att ta en aktiv roll och följa testerna löpande. CEC har en viktig roll eftersom de kommer att skapa olika former av incitamentstrukturer för implementering av energibesparande tekniker i Kalifornien de kommande åren.

Genom testerna kommer Parans att erhålla en objektiv nationell utvärdering av systemets prestanda av ett väletablerat och känt forskningsinstitut. Detta kommer att bidra till en hög trovärdighet på marknaden i Kalifornien men också i hela USA. Som angavs i tidigare pressmeddelande (2019-11-12) så finns det dessutom flera konkreta intressenter som har efterfrågat CLTC utvärdering och som är intresserade av att köpa Paranssystem så snart testerna är klara.

- Vi ser fram emot resultatet av CLTCs tester som kommer att gynna oss på marknaden i USA, säger Anders Koritz, VD på Parans. Bara i Kalifornien har det avsatts drygt 1 miljard dollar för att stödja implementeringen av grön teknologi. Som jag sagt tidigare så kommer vi dels att få resultat från ett trovärdigt institut, dels finns det konkret potential i merförsäljning till de väntande intressenterna, dels stärker det vår position och ger ännu bättre förutsättningar för den distributör som kommer att etableras efter att Business Sweden avslutat sökningen av ny distributör i Kalifornien.
 

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Dokument & länkar