Parans dubblerar sitt erbjudande!

2020-01-31 12:56 CET Pressrelease

Dela:


Parans kommer nu erbjuda sina kunder dubbelt upp med solljus genom samma system. Detta innebär en kraftig reducering av pris per ljuspunkt för kunden och en förbättrad marginal för Parans.

Foton: Paranssystem SP4-20 med 20 ljuspunkter kommmer att få dubbelt så många ljuspunkter, vilket innebär att två konfe-rensrum istället för ett kommer att kunna ljussättas med Paransljus för nästan samma pris.

-Det här är en ”game changer” för bolaget, säger Anders Koritz, VD på Parans. Nu kommer vi erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar som gör att fler kunder vill investera i äkta solljus via Pa-ranssystem och därmed erbjuda alla anställda naturligt ljus i alla delar av kontoret. För vår del innebär det även förbättrade marginaler.  
 
Parans har efter nästan ett års arbete tillsammans med sin strategiska leverantör av optisk fiberkabel i USA slutfört testerna av en kabel med ny specifikation och kraftigt ökad prestanda. Den nya specifikationen på fiberoptisk kabel innebär att de nya kablarna endast har två fibrer per kabel, att jämföra med fyra fibrer i den gamla kabeln. Resultatet är att kabelantalet på varje SP4-modell dubbleras, vilket innebär dubbelt så många ljuspunkter. Exempelvis kommer dagens största SP4-system med 20 ljuspunkter att istället erbjuda 40 ljuspunkter.

Då den nya kabeln är mer effektiv än den tidigare så kommer dessutom ljuskvaliteten öka och ge ifrån sig ett ännu vitare ljus, så även på de längsta kablarna som kan vara upp till 100 meter långa.
 
Innebörden för kunden blir att lika många SP4-system på taket idag kommer nu kunna förse en nästan dubbelt så stor yta invändigt med ljus. Istället för att leda in solljus till exempelvis fyra konferensrum, kommer åtta konferensrum att få äkta solljus för nästan samma pris. Priset per ljuspunkt kommer därmed att reduceras kraftigt för kunden.
 
En annan viktig fördel för både Parans och kunden är att den platsbrist på taket som ofta kan uppstå när många Paranssystem och solpaneler ska samsas om samma utrymme, inte kommer att bli lika påtaglig.    
 
-Denna förändring rimmar också väl med alla de förändringar vi alla behöver göra för att kunna hålla oss under gränsen för den globala uppvärmningen på 1,5°, säger Anders Koritz, VD på Parans. Genom vårt förbättrade erbjudande kan vi via ett befintligt system utnyttja det dubbelt så mycket och faktiskt skapa större värden för kunden än bara pris per ljuspunkt.


För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020.

Dokument & länkar