Aktieägarbrev 2020-03-16

2020-03-16 08:34 CET Pressrelease

Dela:


Bästa aktieägare i Parans Solar Lighting AB (publ). Det är turbulent på världens marknader i spåren av coronaepidemin. På Parans har vi ändå fullt fokus på att utveckla vår affär trots de omgivande utmaningarna.

En fråga som flera av våra aktieägare ställer till oss är hur coronaepidemin påverkar bolaget och pågående affärsdiskussioner. Vi har idag ingen information som indikerar att vi skulle påverkas negativt gällande de viktigaste pågående initiativen. Samtliga av våra partners arbetar på med full kraft och detta gäller också våra framtida potentiella kinesiska partners.

Vi följer de svenska myndigheternas direktiv och anpassar vår verksamhet därefter. Större delen av våra dagliga kontakter med kunder och partners utomlands fortsätter som vanligt men över telefon och videomöten.

 

Kinaaffären
Vi fick precis information om att våra framtida kinesiska partners verksamhet i Kina nu har återupptagits och de är igång med sin produktion. De lokala myndigheterna som hanterar tillstånd har nu återupptagit sin verksamhet.

Vi bedömer att vi mycket snart kommer kunna slutföra affären och slutligen kunna signera avtalet med dem.

 

Vår kommersiella utveckling


Malaysia
Vår nya kontrakterade partner i Malaysia, Adaptive Displays, har redan fått sin första affär med Parans system hos kunden Babas kryddfabrik i Kuala Lumpur (se PM 2019-10-09). De får också en mycket intressant befintlig kund i regeringsbyggnaden i Kuala Lumpur där det redan finns ett stort Paranssystem installerat. Adaptive Displays har redan ett antal nya potentiela affärer på gång så vi ser med tillförsikt på deras utveckling.

 

Frankrike
Vi har i samarbete med vår tidigare konkurrent Echy i Frankrike ett par intressanta affärer som nu är färdigprojekterade. Vi räknar med att få deras order inom kort.

 

Singapore
I Singapore har vi långt gångna förhandlingar med ett av Googles nya kontor. Allt är färdigprojekterat och vi väntar in beslut från slutkunden. Intressant att notera är att Google planerar att investera över 95 miljarder kronor i sitt fastighetsbestånd de kommande åren. Vi hoppas att detta kan skapa ytterligare möjligheter för Parans tillsammans med denna prestigefyllda kund.


Indien
Vår partner i Indien, Signet, meddelade i veckan att projekteringen av både flygplatsen och tunnelbanestationerna, som vi berättat om i tidigare brev, har tagit positiva steg framåt och Parans system är nu del av den färdigritade lösningen. Det innebär att oavsett vilket byggbolag som skall färdigställa projekten så är Parans system del av lösningen.

 

Ny partner i USA
Vi har nu genomfört en omfattande partnersökning i samarbete med Business Sweden i USA. Den har resulterat i att vi nu har identifierat en mycket bra potentiell partner med kapacitet att ta helhetsansvar för hela den amerikanska marknaden. De har stor erfarenhet av att sälja dagsljuslösningar och de har precis rätt typ av organisation för att framgångsrikt kunna utveckla denna viktiga marknad där de kan ta ett helhetsansvar från ritbordet till installation och service. Vi befinner oss nu i slutförhandlingarna med dem och hoppas kunna signera partneravtal inom kort.

 

Nu hoppas vi att vi de nämsta månaderna kommer se att kulmen på coronaepidemin hinner passera så att vi får lite mer lugn i världsekonomin. Till dess arbetar vi på och hoppas kunna redo-visa konkreta steg i fin riktning.

 

 

Soliga hälsningar,

 

Anders Koritz, VD


För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

 

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgi-vare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

 

Dokument & länkar