Partnernätverk i Europa växer – ny distributör i Rumänien

2020-03-17 11:18 CET Pressrelease

Dela:


Parans har ingått avtal med ny partner för den rumänska marknaden. Paranssystemet  som leder in det naturliga solljuset långt in i fastigheter fortsätter att väcka intresse och bli relevant i fler länder i Europa.

Parans har utökat sitt partnernätverk i Europa med Eurotron Invest Romania Srl (”Eurotron”), som ny distributör i Rumänien. Eurotron är ett väletablerat bolag i Rumänien som erbjuder många olika lösningar inom bland annat bank, handel, sjukvård, logistik, skola och har ett nätverk av aktörer inom relevanta målgrupper för Parans. Bolaget har huvudkontor i Bukarest med servicekontor över hela landet och drygt 100 anställda. Parans lösning passar väl in i bolagets produktportfolio som utökas och inriktas mot produkter som är hållbara, både för människan och miljön.

Parans och Eurotron har haft en dialog under de senaste månaderna som har resulterat i dels Eurotrons deltagande i ett hållbarhetsevent i Bukarest där Parans lösningar har lyfts fram och väckt intresse inom relevanta målgrupper, dels planering av ett demosystem i Eurotrons entré (växter som ska belysas med naturligt ljus via Paranssystem) dels ett första utbildningstillfälle inom ramen för Parans ”onboarding”-program av nya partner. 

- Vi är glada att vårt partnernätverk utökas och välkomnar varmt Eurotron, säger Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans. Bolaget är mycket professionellt och har redan väckt intresse hos flera stora bolag när Parans lösningar har presenterats i olika sammanhang.   

 

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgi-vare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

 

 

Dokument & länkar