Delårsrapport januari – mars 2020 Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

2020-04-24 09:09 CET Pressrelease

Dela:


DET FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG · Periodens intäkter uppgick till 1 057 KSEK (1 589) · Periodens resultat uppgick till -3 860 KSEK (-3 686) · Resultat per aktie: -0,07 SEK (-0,11) · Antal aktier: 56 793 893 (34 239 380) · Likvida medel: 7 105 KSEK (1 472)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Bolagets resultat

Utsikter

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 27 augusti  2020 då publicering sker av halvårsrapport.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.  

24 april 2020

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 24 april  2020.

Dokument & länkar