Parans ingår investeringsavtal och planerar riktad emission till kinesisk partner

2020-05-11 13:07 CET Pressrelease

Dela:


Parans har idag ingått investeringsavtal med Qingdao Photon Technology (”QPT”), baserade i Qingdaoprovinsen i Kina. Avtalet innebär att QPT efter genomförd riktad emission kommer äga 29,9% av Parans. Parans kommer i den riktade emissionen att erhålla dels kontanter, dels apportegendom i form av patent.

Parans kommer, efter genomförd emission, bilda ett helägt dotterbolag med säte i Qingdao. Dotterbolaget kommer i sin tur ta över relevanta delar av QPTs tillgångar, inklusive management, för att kunna bygga egen förmåga att tillverka, sälja och leverera både lågenergilampor med LED-teknik samt de 5G Smart Towers som bolaget tidigare har informerat om (se PM daterat 191114).

Efter etableringen av eget dotterbolag i Kina kommer samtliga affärer flyttas över från QPT till Parans dotterbolag.
 
QPT tar med sig en befintlig orderstock in i affären, både när det gäller utbyte av gatubelysning men också 5G Smart Towers, där bolaget precis har installerat en testorder på 58 smarta stolpar i en närbelägen stad nordväst om Qingdao. Bolaget fick nyligen ytterligare en testorder värd ca 10 MSEK på ett 50-tal smarta 5G stolpar till staden Chengyang norr om Qingdao. En villkorad order värd ca 100 MSEK tecknades för ett par veckor sedan avseende 5G smart towers, baserad på en framgångsrik testorder.
 
De signerade också nyligen ett samarbetsavtal med staden Chengyang som är en förort till Qingdao där de kommer ingå i uppbyggnationen av deras 5G infrastruktur med en affärspotential på ca 970 miljoner SEK.

Prognosen för vår kinesiska verksamhet för de kommande fem åren är betydande, med en omsättningsnivå på över 100 miljoner SEK och sedan ökande. Bruttomarginalen är ca 50%.

QPT har starka relationer med de kinesiska myndigheterna i flera städer och har under förra året visat upp en prototyp av 5G Smart Tower för Kinas president Xi Jinping. Affärspotentialen för 5G Smart Towers bara i Kina bedöms därmed vara i miljardklassen.

Parans kommer efter genomförd transaktion dels ha säkerställt sin finansiering, dels skapat bästa tänkbara förutsättningar för att utvecklas positivt baserat på breddad marknad och nya produkter i sitt totala kunderbjudande. Vidare innebär detta att Parans kraftigt stärker sin säljförmåga med en egen säljorganisation i Kina.QPT kommer inom kort också lansera ett helt nytt sortiment av lågenergistrålkastare med kommunikationsmöjlighet som det kallar IoT Street lamps (IoT = Internet of Things). QPTs kompletta produktsortiment kommer efter genomförd affär helt tas över av Parans.
Partnerskapet med QPT kommer öppna upp Kina som ny marknad för Paranssystem och kommer också att öppna helt nya möjligheter att sänka produktionskostnaderna i och med den nya egna produktionskapaciteten som skapas genom Parans nya dotterbolag.

Parans kinesiska partners har som ambition att genom Parans i Sverige bygga en kommersiell plattform för försäljning av både lågenergilampor och smarta 5G stolpar gentemot övriga världsmarknaden.

Den riktade emissionen skall ske direkt efter genomförd ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2020. Huvudbeståndsdelarna i emissionen är enligt följande; 24 224 499 aktier kommer emitteras. Styrelsen har beslutat om en viss rabatt på teckningskurs då QPT kommer bidra med en så omfattande affär in i Parans. Teckningskursen är därmed satt till 1,15 SEK per aktie. QPT kommer efter genomförd transaktion att äga 29,9% av Parans.

- Vi är otroligt glada och stolta över att vi, i dessa synnerligen svåra tider med tanke på coronapandemi och global oro i världsekonomin, har lyckats få till detta avtal med våra framtida vänner från Kina, säger Anders Koritz, VD på Parans. Många internationella analytiker bedömer att Kina mycket väl kan ta rollen som draglok för att få igång den globala ekonomin efter att coronapandemin har lagt sig.  Nu kan vi börja planera för bolagets expansion och fortsatta utveckling, trots rådande coronasituation.

- Genom affären har Parans inte enbart säkrat en finansiellt stark industriell ägare utan även förvärvat IP-rättigheter till en redan befintlig lönsam affär som dessutom har en ökad potential framåt. Med en lokal närvaro och etablerat nätverk har Parans också ökat möjligheterna för Parans kärnaffär i Kina, säger Gunnar Mårtensson, styrelseordförande på Parans.

 

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020.

Dokument & länkar