VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET

2020-05-13 08:50 CET Pressrelease

Dela:


Bäste aktieägare, Coronapandemin har inte lämnat någon opåverkad. Parans marknader där solen skiner som mest är inget undantag. Det gemensamma för alla Parans försäljningspartners är att de, trots det försvårade marknadsläget, gör sitt absolut bästa för att driva vidare alla de leads som genererats under det senaste året samt bearbeta de leads som kontinuerligt kommer in via våra digitala kanaler. Parans har nu också lyckats gå i mål med ett av bolagets förmodligen viktigaste avtal, med sin blivande kinesiska partner, Qingdao Photon Technology. Vi har genom detta avtal säkerställt bolagets finansiering samtidigt som nya intäktskällor skapas med omfattande potential.

Vi genomförde under sommaren 2019 en företrädesemission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Med emissionslikviden från företrädesemissionen har vi positionerat oss bättre än någonsin på marknaden, tack vare ett offensivt sälj- och marknadsföringsarbete i de prioriterade marknaderna runt om i världen. Vi börjar nu närma oss nyttjandeperioden för teckningsoptionerna och med anledning av detta har vi möjlighet att ta in ytterligare kapital.

Det kapital som vi kan få in genom nyttjandet av teckningsoptionerna möjliggör fortsatta satsningar på att stärka produkterbjudandet, vilket inkluderar bland annat billigare och bättre 2-fiberskabel samt digitala informationstjänster runt SP4-systemets kommande molnlösning. Kunderna kommer med våra produkter kunna koppla upp sina egna fastighetssystem mot Parans moln för att därigenom öka sin kundnytta.

Stora delar av världens ekonomier har sedan i mitten av mars i princip stängt ned hela samhället för att begränsa smittspridningen. Effekten på Parans och våra partners är att många av våra affärsdiskussioner med kunder tagit en temporär paus. Vi ser dock tecken på att man så sakteliga börjar återuppta arbetet på vissa marknader.

Vi har ett antal klara order där installationerna kommer bli något förskjutna på framtiden. Några exempel är ordern till Indien där vi skall installera fyra system på ett energibolags huvudkontor, ordern till Microsoft i Tel Aviv i Israel, villan på Mykonos i Grekland samt tunnelordern i Holland. Flera av dessa kunder har redan fått systemen levererade till site. Vi förbereder leverans till övriga kunder och är redo att installera så snart reserestriktionerna hävs.

Vi har ett antal intressanta affärer på gång där vi är hoppfulla att de kan realiseras så snart vi ser att respektive marknad öppnar upp.

I Singapore pågår upphandlingen av entreprenör för det Googleprojekt vi tidigare berättade om. Vi finns nu med i samtliga byggbolags offerter.

I Indien pågår projekteringen av både flygplats och tunnelbana där Parans system är del av designen. Vår lokala parter Signet är, trots Coronasituationen, fortsatt aktiv och håller nu på med att utbilda sin personal i Paranssystemets funktionalitet och hur de skall installeras.

I Frankrike har vi fått muntlig order på ett projekt i Paris och vi har långtgående diskussioner med en kund i Lille. Vi hoppas få en formell orderbekräftelse på affären så snart den marknaden återöppnar.

I Spanien har vi ett projekt på gång i Madrid där de skall bygga ett 25-våningshus och där myndigheterna ställt sådana dagsljuskrav att det bara är Parans system som kan tillfredsställa dessa krav. Även här hoppas vi på orderbekräftelse så snart denna marknad återöppnar.

Trots att USA är hårt drabbat av pandemin så har vi även där pågående kunddialoger ibland annat i staden New York.

I Kina projekteras Parans system i ett par byggnader, varav en skyskrapa i Shanghai.

Förutom ovan nämnda potentiella affärer så bearbetar vi en ”pipe” som består av ytterligare ca 40 långt framskridna och kvalificerade leads med ett potentiellt ordervärde på drygt 50 MSEK.

Vi har under vintern och delar av våren ytterligare uppgraderat SP4-systemet som innebär ökad kvalitet och driftsäkerhet i kombination med sänkta komponentkostnader. Vi arbetar nu för fullt med att CE-certifiera senaste versionen och planerar vara klara med detta under våren.

Avtalet med det kinesiska bolaget Qingdao Photon Technology (QPT) innebär enorma möjligheter för Parans. QPT i sin tur ser stor potential i Parans produkter för den kinesiska marknaden. De ser samtidigt Parans som en språngbräda ut i världen för sina egna produkter och en möjlighet att bygga stora värden i ett noterat bolag i Europa. QPT kommer efter genomförd transaktion föra över sina operativa och kommersiella tillgångar till Parans dotterbolag och därefter endast agera som ägarbolag.

 

Vi är nu på väg att ta ett stort steg framåt i Parans utveckling.

 

Soliga hälsningar,
Anders Koritz
Verkställande DirektörDokument & länkar