Mangold analyserar Parans: ”Kina-affär i hamn”

2020-05-18 09:19 CET Pressrelease

Dela:


Mangold lämnar en uppdaterad analys av Parans vari det anges ”vår DCF-värdering ger ett motiverat värde per aktie på 2,94 kronor vilket ger en uppsida på drygt 100 procent. Det är en ökning jämfört med vårt tidigare värde som uppgick till 2,55 kronor per aktie.”

Mangolds analytiker Jan Glevén uppger bland annat följande i rapporten. ”Parans Solar Lighting (Parans) har slutfört den affär med Kina som bolaget upparbetat under lång tid. Detta leder till att Parans kommer att få tillgång till en större marknad och därmed bättre möjligheter att växa. Med ett dotterbolag i Kina skapas en bättre struktur för bolaget som gör att det blir både mer uthål-ligt och starkare. Det kinesiska bolaget Qingadao Photon Technology (QPT) blir delägare i Pa-rans med 29,9 procent. Ett dotterbolag ska upprättas i Kina som tar över verksamhet för ut-byggnad av telekomutrustning. Flera distrikt i Kina står inför en utbyggnad av denna typ av ut-rustning. QPT har varit framgångsrik med testorder som nu ska materialiseras i faktiska order till-sammans med Parans vilket kan ge bolaget betydande intäkter från 2021, Kärnaffären, solljus i fastigheter, väntas i sin tur påverkas negativt av viruspandemin vilket medfört att Mangold skjutit fram vissa intäkter. Vår DCF-värdering ger ett motiverat värde per aktie på 2,94 kronor vilket medför en uppsida på över 100 procent. Det är en ökning jämfört med vårt tidigare värde som uppgick till 2,55 kronor per aktie. Då har vi räknat med full utspädning av aktier med hänsyn till emissionen med QPT och pågående nyttjandeperiod av teckningsoptioner.”

Analysen kan läsas i sin helhet här: https://www.mangold.se/mangoldonline/uploads/insight/Parans%20uppdatering%202020-05-18.pdf

Parans har anlitat Mangold för att göra den uppdaterade analysen.

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Dokument & länkar