Styrelsen i Parans tecknar var och en samtliga sina innehavda optioner av serie 7, totalt 3 341 690 nya aktier motsvarande cirka 3,1 MSEK.

2020-05-22 08:56 CET Pressrelease

Dela:


Styrelsen i Parans Solar Lighting AB (publ) har nyttjat 3 341 690 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande en teckning av 3 341 690 aktier till ett värde om cirka 3,1 MSEK.  Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna är stundande och pågår fram till och med den 25 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna (en) 1 ny aktie i Parans för 0,92 SEK per aktie.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns på https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Parans i samband med teckningsoptionsprogrammet.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För mer information om Parans kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Dokument & länkar