Parans VD intervjuas av Mangold Insight

2020-05-25 09:44 CET Pressrelease

Dela:


Jan Glevén på Mangold Insight intervjuar Parans VD Anders Koritz kring bolagets utveckling och framtidsmöjligheter.


Film producerad av Mangold Fondkommission: https://youtu.be/lZH7yxebCx0

Anders berättar om den kinesiska partnern (”QPT”) som Parans har ingått investeringsavtal med (se PM 200511) och som Parans i ett första steg ska göra en riktad emission mot och där Parans säkrar sin finansiella situation över en överskådlig tid.

-Efter genomförd emission kommer Parans att skapa ett helägt dotterbolag i Kina vari QPT kommer att överföra sina nuvarande och framtida affärer till och vi kommer också att ta över deras operationella verksamhet så att Parans kommer att få egen förmåga att sälja, tillverka och leverera både gatubelysning men också de så kallade 5G-lyktstolparna som det finns ett globalt intresse för, säger Anders Koritz, VD på Parans. Förhoppningen är att kunna skapa intäktsflöden redan under hösten 2020 från dotterbolaget, men mer realistiskt är att de stora intäkterna kommer att komma oss till godo under 2021. Samarbetet skapar även förutsättningar för Parans att kunna tillverka Paranssystem till en lägre kostnad i produktionsverksamhet i Kina.
 

 

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Dokument & länkar