Årsredovisning 2019

2020-06-03 08:00 CET Pressrelease

Dela:


Härmed publiceras årsredovisning 2019 inklusive revisionsberättelse för Parans Solar Lighting AB (publ).

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns även tillgängliga på www.parans.com.

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens  försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020.

Dokument & länkar