Utfall nyttjandeperiod 2 av teckningsoptioner av serie TO4

2020-08-26 13:45 CET Pressrelease

Dela:


Andra nyttjandeperioden av fem är nu avslutad för de teckningsoptioner av serie TO4 som Parans Solar Lighting AB:s (”Parans”) delade ut till sina aktieägare våren 2018 för att minska utspädningen i det finansieringsavtal som Parans offentliggjorde den 21 november 2017 samt tilläggsavtal som offentliggjordes den 9 mars 2018.

Nyttjandeperioden pågick från 9 – 23 augusti 2020. Antal aktier som tecknades var 477 371 till teckningskurs 1,30 SEK och aktiekapitalet ökade med 9 547,42 SEK. Efter registreringen upppgår antal aktier till 73 040 631 och aktiekapitalet till 1 460 812,62 SEK.

Antal utnyttjade teckningsoptioner var 442 010 vilket är en nyttjandegrad på 40,54%. Antal kvarvarande teckningsoptioner är 648 186 och nästa nyttjandeperiod för serie TO4 infaller 9 - 23 augusti 2021.

                                                                                                                                                                     

För mer information om Parans kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Dokument & länkar