Delårsrapport januari – juni 2020 Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

2020-08-27 08:00 CET Pressrelease

Dela:


FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG · Periodens intäkter uppgick till  1 716 KSEK (2 713) · Periodens resultat uppgick till -7 794 KSEK (-10 273) · Resultat per aktie: -0,11 SEK (-0,30)   DET ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG · Periodens intäkter uppgick till  659 KSEK (1 124) · Periodens resultat uppgick till -3 935 KSEK (-6 587) · Resultat per aktie: -0,05 SEK (-0,19) · Antal aktier: 72 417 830 (34 653 173) · Likvida medel: 15 586 KSEK (1 381)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Bolagets resultat

Utsikter

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 19 november  2020 då publicering sker av delårsrapport.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.  

27 augusti 2020

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 27 augusti  2020.

Dokument & länkar