Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner serie TO4

2020-09-14 12:31 CET Pressrelease

Dela:


Teckning av aktier har skett genom utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO4 som Parans Solar Lighting AB:s (”Parans”) delade ut till sina aktieägare våren 2018 för att minska utspädningen i det finansieringsavtal som Parans offentliggjorde den 21 november 2017 samt tilläggsavtal som offentliggjordes den 9 mars 2018.

Teckningen har gjorts med stöd av § 3 i villkoren för teckningsoptionerna som ger rätt att teckna aktier under perioden 23 augusti 2018 till 23 augusti 2023 för innehav av teckningsoptioner till ett sammanlagt värde om 50 000 kronor eller mer. Antal aktier som tecknades var 82 564 till teckningskurs 1,30 SEK och aktiekapitalet ökade med 1 651,28 SEK. Efter registreringen upppgår antal aktier till 73 123 195 och aktiekapitalet till 1 462 463,90 SEK.

                                                                                                                                                                     

För mer information om Parans kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Dokument & länkar