Parans styrelseordförande Gunnar Mårtensson avliden

2021-02-28 14:40 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lightings styrelse har nåtts av det sorgliga beskedet att dess styrelseordförande Gunnar Mårtensson är avliden. Medlemmar av hans familj har meddelat att han somnade in stilla i sitt hem. Gunnar Mårtensson var styrelseordförande i Parans Solar Lighting sedan 2018 och fullt aktiv fram till sin död. Styrelsen har vid ett extrainsatt konstituerande styrelsemöte idag utsett styrelseledamoten Leif Brandel till ny ordförande, samt planerar att kalla till extra stämma för val av ny styrelse.

Parans nyutnämnde styrelseordförande Leif Brandel lämnar följande kommentar:

”Det är med stor sorg som vi har mottagit beskedet om vår vän och Parans styrelseordförande Gunnar Mårtenssons bortgång. Han lämnar ett stort tomrum efter sig och våra tankar går nu först och främst till hans familj. Gunnar Mårtensson trodde starkt på Parans och bolagets framtidsutsikter, inte minst genom den pågående etableringen i Kina, och han drev styrelsearbetet med stort engagemang in i det sista.”

Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelse, som då även kommer att reflektera den nya ägarbilden med Parans kinesiska partner QPT som idag är bolagets största ägare.

Familjen Mårtensson har en stark tilltro till Parans framtid och har för avsikt att behålla Gunnar Mårtenssons aktiepost. Gunnar Mårtensson blev 76 år gammal.

Kontaktperson:
Leif Brandel, styrelseordförande Parans Solar Lighting AB (publ), tfn.  +46 70 569 09 65, leif.brandel@gmail.com
www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Dokument & länkar