QPT överför ramavtal med potentiellt ordervärde på ca 80 MSEK till Parans dotterbolag PLT.

2021-04-06 08:26 CET Pressrelease

Dela:


Baserat på Investeringsavtalet mellan Parans och QPT har QPT nu överfört ett första ramavtal med ett potentiellt ordervärde på ca 80 MSEK till Parans Light Technologies Ltd (PLT). Ramavtalet innehåller fem delprojekt inom stadsdelen Chengyang utanför staden Qingdao som skall vara klara under 2021 och 2022. 

Den 26 mars 2021 signerades ett trepartsavtal ”Cooperation Agreement” mellan Jihongtan Sub-district Government of Chengyang District och Government Urban Investment Platform Company samt Qingdao High-Train Town Investment Group Co., Ltd. Enligt ramavtalet skall parterna ge QPT, och i förlängningen PLT, prioritet i inköp av IoT Street Lights, 5G Smart Towers samt Parans solljusprodukter. Inköpen baseras på fem delprojekt med ett inköpsbehov på ca 80 MSEK under en tvåårsperiod.

Följande delprojekt ingår i ramavtalet:

  1. Innovation Park Project: Planerad landyta är 27.5 hektar, med en byggarea på 75 000 kvadratmeter och planeras att vara klart under 2021.
  1. Zhongche Avenue Project: Har en total längd på 12,5 km, vägbredd på 50 meter samt en grön yta på ca 100 000 kvadratmeter. Projektet förväntas vara klart under 2022.
  1. Aodong Road Project: Vägsträckan är 7,1 km med en bredd på 50 meter samt en lägre del på ca 80 meter. Total projektbudget är 2,5 miljarder. Projektet startade 8 april 2020 och är planerat att vara klart under maj 2022.
  1. Shuangchuang Park Project: Projekterad landyta är ca 100 hektar med en byggyta på 300 000 kvadratmeter. Projektet skall vara klart under 2022.  
  1. EMC Project of Jihongtan Sub-District Office: Energy Managemnt Contract innebär att man genom en lokal finansiell lösning byter ut samtliga lyktstolpar i en stad och staden betalar en löpande licensavgift till den externa finansiären. I stadsdelen Jihongtan finns ett stort antal gamla lyktstolpar som skall bytas ut. Jihongtan Sub-District Office har valt QPT och PLT för att genomföra dessa byten.    

Enligt det investeringsavtal som undertecknades den 6 maj 2020 skall QPTs framtida order och kunder transfereras till PLT. Detta är det första avtalet som nu transfereras till PLT. Kunderna som ingår i ”Cooperation Agreement” med ett potentiell ordervärde på ca 80 miljoner kronor transfereras nu över till PLT och PLT kommer själva skriva enskilda säljkontrakt inom ramen för de fem olika delprojekten.

Det skall noteras att PLT är ett helägt dotterbolag till Parans Solar Lighting AB i Sverige och bolaget startar just nu upp sin operationella verksamhet.

Dr. Xiqing (Fred) Sun, styrelseordförande i Parans samt operativt ansvarig för PLT säger: “Nu när vi startar upp verksamheten i PLT så kommer vi arbeta hårt med att kultivera den kinesiska marknaden, bygga upp ett återförsäljarnätverk och lägga all kraft på att få igång en stadigt ökande försäljning till Parans”.  

Parans VD Anders Koritz säger: “Parans framtida tillväxt och momentum kommer byggas till stor del på PLTs förmåga att utveckla den kinesiska marknaden. Jag känner stor tillförsikt i att vi kommer lyckas med detta”.  

For more information, please contact:

Anders Koritz, CEO at Parans Solar Lighting AB (publ), phone. +46 733 21 16 35, anders.koritz@parans.com www.parans.com

About Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting offers sunlight for indoor environments through an innovative system that captures and leads the rays of the sun. Parans, which developed the technology, turns mainly to property owners, architects and larger employers worldwide. Parans Solar Lighting is quoted on Spotlight Stock Market and has office in Mölndal, Sweden.

How the Parans system work: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021.

Dokument & länkar