Kommuniké från fortsatt stämma den 11 augusti 2021

2021-08-11 13:34 CET Pressrelease

Dela:


Parans Solar Lighting AB (publ) ("Bolaget") höll fortsatt stämma den 11 augusti 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet samt att inte bevilja
den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det skall noteras att endast 4,7% av bolagets totala antal aktier var representerade på stämman.

 

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting finns på beQuoteds OTC-lista och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Dokument & länkar