Om Parans

Om du är nyfiken på Parans och människorna på Parans:

Solljus är viktigt för oss människor.

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom innovativ teknik och design. Systemet fångar in och leder vidare solens strålar in och genom fastigheten – djupt in och långt från fönster – och sprider det på ett upplevelserikt sätt.

Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och globala arbetsgivare över hela världen.

Affärsidé

Parans skall marknadsföra och sälja egenutvecklade, innovativa och energieffektiva system som gör solljus tillgängligt i alla rum för att öka humankapitalets effektivitet och välbefinnande.

Vision

Solljus i alla rum.


Allt började 2003

Parans grundades år 2003. Den första versionen av Parans patenterade teknik, Paranssystemet, kommersialiserades under 2004. Tekniken utvecklades genom ett omfat­tande FoU-samar­bete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Hos grundarna av Parans fanns en stark passion för innovation och hur teknik kan förbättra världen, men också hur man kan ta avstamp i naturen för att utveckla tekniken; som en solros som följer solen hela dagen och nyttjar solen maximalt för att må bra och växa. Paranssystemet skapades från en önskan om att förbättra möjligheterna att föra in solljus i klassrum och förbättra inomhusmiljön, men också en vilja att hjälpa byggbranschen att använda material effektivt vid uppförandet av stora byggnader utan att behöva ge avkall på solljus inne i byggnaden.

Idag när världen strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck är Parans lösning mer aktuell än någonsin. Att använda solen som ljuskälla är hälsosamt, hållbart och smart.

Vi har nu vår fjärde produktgeneration – SP4 – på marknaden med möjlighet att leda solljuset 100 meter in byggnader vilket innebär cirka 30 våningar ner. Vi vänder oss främst till fastighetsägare, arkitekter och större globala arbetsgivare över hela världen.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.


Kunder om Parans


Flera priser till Parans

Parans har genom åren fått en del utmärkelser och priser. Här lyfter vi fram några av dem: