Redo att utveckla design baserat på 1,5°C-gränsen för den globala uppvärmningen?

2019-10-18 15:06 Blogg

Dela:


Klimatdebatten har antagligen aldrig varit så het som den är nu. FN: s toppmöte för klimatåtgärder i New York i september och kommande COP25 i december driver alla debatten och ökar medvetenheten kring denna viktiga fråga. Idag står byggnadssektorn för 39% av alla koldioxidutsläpp i världen, vilket World Green Building Council ("WGBC") lyfte fram under World Green Building Week. WGBC:s vision är att uppnå målet att 100% av alla byggnader ska ha noll utsläpp (netto) år 2050. Såsom konstaterades för redan mer än 10 år sedan av WWF och GlobalFOCUS, skulle vi kunna minska koldioxidutsläppen med 220 000 000 ton varje år om vi med Parans typ av teknik bytte ut 10% av de elektriska lamporna i varje byggnad i Europa, Kina och USA. Vi har varit redo i många år att minska koldioxidutsläppen, har du?

År 2050 beräknas att 2/3 av världens befolkning kommer att bo i städer och dess omgivning. Detta innebär en förtätning av staden vilket orsakar en ökning av koldioxidutsläpp som pågår just nu. Som forskning från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) visar är det viktigt för att hålla den globala uppvärmningen till 1,5°C att alla koldioxidutsläpp drastiskt minskar under det kommande decenniet.

WorldGBC’s rapport “Bringing embodied carbon upfront”, som släpptes under World Green Building Week, uppmanar till samordnade åtgärder från hela sektorn för att dramatiskt förändra hur byggnader designas, byggs, används och dekonstrueras. Klimatförändringarna är inte bara för regeringar, det är för oss alla, företag, icke-statliga organisationer, arkitekter, designers, tillverkare, att agera för att begränsa koldioxidavtrycket och år 2050 ha byggnader med 100% nettoutsläpp. Vi måste arbeta tillsammans för innovationer, medvetenhet, hur vi beräknar, spårar och rapporterar koldioxid och hur vi lagstiftar. Vi måste få till olika initiativ på nationell nivå såsom UK Green Building Councils’samråd för att få återkoppling om energiprestandamål för kontor som har lanserats för att nå nollutsläpp. Verktyg med öppen källkod såsom “Embodied Carbon in Construction Calculator” (”EC3”) från Carbon Leadership Forum i samarbete med mer än 30 branschledare som Skanska Group och Microsoft, gör det möjligt att enkelt utvärdera koldioxidutsläpp av byggmaterial. Byggnader som Powerhouse Brattørkaia som är en energipositiv kontorsbyggnad, kan vara en förebild.

Vi måste använda energikällor som solen så mycket som möjligt. Att använda solpaneler för energi naturligtvis, men också utforma byggnader där man använder dagsljus och rent solljus för att belysa inomhusmiljön på bästa sätt. Vi måste använda innovativa produkter och lösningar som en del av att minska vårt koldioxidavtryck. För mer än tio år sedan tilldelades Parans, som en av Sveriges 12 viktigaste klimatinnovatörer, ClimateSolver-priset av WWF och GlobalFOCUS. Filmen som gjordes av dem samtidigt belyser det faktum om vi med Parans typ av teknik skulle kunna minska koldioxidutsläppen med 220 000 000 ton varje år om vi bytte ut 10% av de elektriska lamporna i varje byggnad i Europa, Kina och USA.

Vi har börjat prata och vidtagit åtgärder, men vi måste fortsätta arbeta tillsammans för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Håller du med?

SOLLJUS DJUPT IN I BYGGNADEN OCH LÅNGT FRÅN FÖNSTER
Med Parans lösning kan du skapa solljusfyllda platser i alla byggnader. Tunna flexibla fiberoptiska kablar leder solljuset långt från fönster och djupt in i byggnaden dit solljus från fönster inte når. Lika vanligt som att ha fönster längst med fasaden och på det sättet få in solljus, lika vanligt kan det vara att få in solljuset djupt in i byggnaden – till varje rum, på varje våning – via ett Paranssystem.
Kod för wordpress för bilden med länk:
Vilken ljusupplevelse passer dig bäst? Ladda ned vår ljusguide idag!


Download Light Guide

Bilder på denna sida: The New York Public Library på Unsplash modifierad med text av Parans