Solljus håller sinnet alert och kroppen frisk

2015-12-06 11:12 Blogg

Dela:


Överallt där människor är inblandade i intellektuellt arbete eller lärande är det viktigt att erbjuda en bra miljö som håller hjärnan avslappnad, sinnet alert och kroppen frisk.

Sunlight and green leaves

Överallt där människor är inblandade i intellektuellt arbete eller lärande är det viktigt att erbjuda en bra miljö som håller hjärnan avslappnad, sinnet alert och kroppen frisk. Forskning visar att naturligt ljus gör just det. I en studie som gjordes 1999 såg man att elever i klassrummen som hade mest naturligt ljus var 20 procent snabbare på matematikprov och 26 procent snabbare på att lösa tester. Studier på arbetsplatser visar att produktiviteten ökar med cirka 18 procent, sjukfrånvaron minskar med cirka 5-25 procent. Lägger man dessutom till energibesparingar på upp till 25 procent av de årliga kostnaderna är det inte svårt att räkna ut att det inte tar så lång tid innan man kan få avkastning på sin investering att tillföra mer solljus inomhus.